Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Noty księgowe na 40 euro - uzupełnij swoje wiadomości!

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę może być zwyczajne niedopatrzenie czy przejściowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Skorzystaj generatora not księgowych

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved