Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, uzyskasz na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. Niestety w takim wypadku fiskus nie patrzy na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o opłacie za dostarczone produkty lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet świetnie działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w terminie i finalnie otrzymać od fiskusa wysoką grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na względzie wskazany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość polskich przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie opisanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do regularnego monitorowania otrzymywanych należności

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu problem z regularnym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich śledzenia, aby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset fakturach kontrola przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved