Schody wewnętrzne – jakie parametry powinny posiadać?

Szukasz schodów dwubiegowych? Sprawdź www.oknostol.com.pl/schody/.

Schody wewnątrz mieszkaniu powinny być nie tylko mocne i ładnie prezentujące się, ale również powinny być w pierwszej kolejności bezpieczne oraz komfortowe w użytkowaniu. W czasie planowania mieszkania lub domu należy zatem uwzględnić aktualne przepisy wskazujące jakie warunki techniczne muszą obligatoryjnie spełniać schody wewnętrzne.

Gdzie znaleźć bieżące parametry dotyczące schodów wewnętrznych?

Niezależnie od tego, czy według projektu chcemy zamontować schody wewnętrzne ze szkła, z betonu lub z drewna, ich struktura powinna spełniać określone w przepisach budowlanych warunkami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są wyszczególnione instrukcje dotyczące tego, jak winny wyglądać poprawnie zbudowane schody. W tym dokumencie podano dane o wymiarach spoczników i stopni, maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości.

Rekomendowana wysokość i szerokość schodów – norma

Jeśli chcemy zbudować w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary muszą zapewniać komfortowe korzystanie z nich przez każdego z mieszkańców – także przez osoby skarżące się na trudności z poruszaniem się, dzieci czy osoby starsze. Zgodnie z wymienionym wyżej Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Warto jednak uwzględnić to, że najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości ok. 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależy od ich wysokości, a kalkuluje się ją według przytoczonego w rozporządzeniu wzoru.

Ten akt prawny regulują też minimalną szerokość użytkową biegu – to nie mniej niż 80 cm, jednak uważa się, iż bardziej komfortowe w użytkowaniu są schody o szerokości minimum 1 m. Szerokość spocznika, czyli platformy między biegami, powinna z kolei wynosić minimum 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie może być więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. mieszkań dwupoziomowych, jak również budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Schody zabiegowe, spiralne oraz wachlarzowe – parametry techniczne

Prawo definiuje dodatkowo parametry schodów wachlarzowych, czyli takich, w których stopnie są w kształcie trapezów, przez co bieg tworzy łuk. Schody tego typu są nadzwyczaj efektowne, a jeśli będą rzetelnie zaprojektowane, to także są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni musi mieć co najmniej 0,25 m – to zagwarantuje bezpieczne ich pokonywanie.

Przepisy prawa regulują też parametry, jakie muszą posiadać schody zabiegowe oraz kręcone. Dla uściślenia – schody kręcone są budowane na planie koła. Tymczasem schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, ale nie mają one spocznika. Jakie wymiary muszą posiadać wygodne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni musi wynosić nie mniej niż 25 cm i należy ją zagwarantować w dystansie nie większym niż 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Analogiczne wymiary obowiązują schody kręcone, lecz w tym wypadku odległość wylicza się od słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.

Kontakt z nami:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved