Badania psychologiczne kierowców – garść faktów

Kliknij tutaj, aby zamówić badania psychologiczne kierowców Bielsko.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia określonych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie należy się bać. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów inteligencji, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Uwzględniają między innymi ekstra- oraz introwersję, neurotyzm i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje wirometr, miernik czasu reakcji, stereometr, aparat krzyżowy oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni tylko pamiętać, aby zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1+E, D1, D oraz D+E. Przechodzić muszą je także osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora oraz instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek, a także na operatorów wózków widłowych. Trzeba dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je jedynie raz.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved