Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Zamów badania kierowców Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim testom. Są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. Podczas badań ważny jest wiek badanego, gdyż kontrolowane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zazwyczaj robi się co pięć lat, ale gdy mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom co rok.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved