Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Więcej informacji o badaniach psychotechnicznych Bielsko Biała.

Badania psychologiczne kierowców są wykonywane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Jak przebiegają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie przyrządy są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – konieczne do zdobycia uprawnień

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychotechnicznym. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do testów podchodzą też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów służbowych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie kontrolowana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, szybkość działania, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie widzenie po zmroku, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik czasu reakcji i aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na obserwowaniu, jak osoba badana radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po oślepieniu światłem.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved