Detektyw – pomoże nie tylko zdradzonym małżonkom

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne też dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony będący na L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje przedłożone przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może nam pomóc.

Detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. By legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać odpowiednią licencję, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby podchodzące do testu muszą również spełnić uprzednio określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład UE, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji oraz minimum średniego wykształcenia. Wymogiem jest też niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Największa część zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. kiedy podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także określić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.

Copyright © . All Rights Reserved