Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Skieruj się w to miejsce jeśli jesteś zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze przygotowują mnóstwo zwykłych i przysięgłych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, że online łatwo znaleźć darmowe platformy do translacji, jeszcze przez lata nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz koniecznością, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy wstępnie obliczyć cenę przekładu. Od czego wobec tego zależna jest cena tłumaczeń?

Czynniki mające wpływ na ostateczną cenę przekładu

Finalną cenę przekładu dokumentu kształtują poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańszy aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, hiszpański) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy tekst. Przekład opracowań medycznych, prac dyplomowych czy kontraktów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych błędów.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.

Przekład zwykły a poświadczony

Wypada dodać, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym oznacza czy przekład powstał z odpisu, oryginału bądź kopii, a także nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved