Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Ochrona Kraków - więcej informacji o tej usłudze

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest całe mnóstwo. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji zdecydowanie najczęściej korzystają urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Kontakt z nami:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved